ZAPRASZAMY NA BADANIA

ul. 26 Marca 7 A
44-300 Wodzisław Śląski

Aparatura

Aparat typu Piórkowski - urządzenie do badania szybkości reakcji psychomotorycznej w tempie narzuconym, koordynacji wzrokowo - ruchowej, zdolności koncentracji uwagi. Przeznaczony do przeprowadzania badań kierowców, instruktorów i egzaminatorów, pracowników na stanowiskach wymagających określonej sprawności psychofizycznej.

Miernik parametrów reakcji - urządzenie, przeznaczone do pomiaru szybkości i równomierności reakcji psychofizycznej na bodźce świetlne i dźwiękowe. Stosowany do badań w psychologii pracy, psychologii transportu, psychologii sportu i innych.

Aparat typu krzyżowy - urządzenie do diagnozowania szybkości reakcji psychomotorycznej, koncentracja uwagi, dokładności spostrzegania, szybkość podejmowania decyzji, odporność na zmęczenie. Aparat stosowany do badań w psychologii pracy, psychologii transportu, psychologii sportu, diagnostyce klinicznej i innych badaniach naukowych.

Wirometr - urządzenie przeznaczone do pomiaru różnic prędkości wirujących tarcz. Wykorzystywany w psychologii pracy i psychologii transportu, do badań kierowców, operatorów, instruktorów i egzaminatorów. Przydatny również w diagnozowaniu odporności na dystraktory.

Stereometr - ocena widzenia przestrzennego. Urządzenie do diagnostyki różnicowania przestrzennego (stereoskopii), a także ostrości widzenia. Stosowany do badań w psychologii pracy i transportu, m.in. kierowców, operatorów wózków widłowych, pracowników wysokościowych, pracowników obsługujących urządzenia w ruchu, instruktorów i egzaminatorów.

Równoważnia z wirującą tarczą - aparat służący do badania osób pracujących na wysokościach. Diagnozuje zaburzenia zmysłu równowagi.

Tablice Poppelreutera - Tablice służące do badania oceny koordynacji, podzielności i przerzutności uwagi w warunkach presji czasowej. Do stosowania w diagnostyce psychologii pracy (zawody wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej), niezbędne również w diagnostyce psychologicznej kierujących pojazdami.

Noktoscop® - Wszechstronny aparat do diagnostyki właściwości receptora wzrokowego. Umożliwia kompletne badanie sprawności percepcji wzrokowej w warunkach ograniczonego doświetlenia, a także po naświetleniu światłem białym.Wprowadź treść